Cautare avansata

 

Pret ordonare-anunturi-pret ordonare-anunturi-pret
Rezultatele cautarii: 1071

2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 54   >
22.01.2020
Oferta garantata
Inchirieri Garsoniere
Pret: 270 EURO - Bucuresti , UNIRII
Buna ziua . Va invitam la vizionarea unei garsonier in zouna Unirii adiacent , Goga ,Nerva Traian, garsoniera moderna, mobilata si utilata complet, toate imbunatatirile, etaj 3/8, gresie, termopan, parchet, aer conditionat, masina spalat, comb frigorifica, aragaz, tv, balcon spatios, libera, acces facil metrou Timpuri Noi, ratb, tramvai.Bloc sigur monolit 1998

[-]  Info Class(A)
Telefon: 0757.520.826, 0733.137.227
Agent: Mihai Voicu
Telefon: 0757520826
22.01.2020
Oferta garantata
Inchirieri Garsoniere
Pret: 270 EURO - Bucuresti , LACUL TEI
Va invitam la vizionarea unei garsoniere,confort 1 sporit, langa Facultatea de Constructii, etaj 4/10, bloc reabilitat termic, suprafata utila cca. 40mp, utilata si mobilata, totul nou si in perfecta stare de functiune. Pretul chiriei este de 270 euro pe luna, plus o garantie de 270 euro (se va returna la sfarsitul perioadei contractuale). Pozele atasate sunt orientative, deoarece garsoniera a beneficiat de anumite imbunatatiri ce nu reies din aceste fotografii. Blocul dispune de 2 lifturi. Doresc ca perioada de inchiriere sa fie de minimum 1 an

[+]  Info Class(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 220 EURO - Bucuresti , DRISTOR
S 004 Garsoniera Metrou Dristor (5min) - BD Rm Valcea, langa noul supermarket Lidl, la 5 minute de KFC Mihai Bravu. Etaj 7, 28mp, mobilata si utilata complet, masina de spalat, frigider, aragaz, Tv Led, Aer conditionat, renovat complet. Vizionari la orice ora!

[+]  Smart Invest Real Estate(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , DECEBAL
Rond Alba Iulia - Decebal , vedere stradala, 5-6 min de merspe jos de Metrou Piata Muncii, et.9/10, renovata, complet mobilata si utilata, bucatarie deschisa, contoare apa si caldura, termopan, usa metalica, gresie/faianta, parchet lemn masiv, mobilier nou Ikea, canapea extensibila, finisaje de calitate, masina de spalat, TV ecran plat, aer conditionat, bucatarie complet utilata, dressing, posibilitate contract ANAF.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 330 EURO - Bucuresti , VITAN MALL
mobilata si utilata modern, totul nou, et 6/8, bloc 2016, la prima inchiriere, mobilata si utilata modern, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, masina spalat, aragaz, hota, combina frigorifica, contorizata, libera, apropiere metrou 5 minute, ratb,Mall Vitan.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 270 EURO - Bucuresti , PIATA MUNCII
Vatra Luminoasa - Metrou Muncii garsoniera mobilat modern, utilata complet, finisaje calitate, termopan, gresie, faianta, parchet AC, UM, balcon inchis cu termopan, canapea extensibila, dressing spatios hol, comoda tv, tv, cuptor, hota, plita, combina frigorifica, vedere pe fata, libera. ratb, metrou, parc,mega image

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 400 EURO - Bucuresti , NATIUNILE UNITE
Unirii - Natiunile Unite renovata recent, pat dublu, dressing spatios, garsoniera moderna LUX, et 2/8, 45 bmp, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bucatarie mare patrata, masina spalat, cuptor, plita, hota, combina frigorifica, LCD, libera, acces facil metrou, ratb.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 120.000 EURO - Bucuresti , MIRCEA VODA
Splaiul Unirii - Mircea Voda - Timpuri Noi, apartament 3 camere, bloc monolit, bloc stradal, an 1995, decomandat, etaj 7/8, 2 gr sanitare, balcon spatios inchis cu termopan si izolat, se vinde mobilat si utilat complet, bucatarie inchisa, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, vedere mixta, liber,metrou la 3 min, scoala si gradinita 81, negociabil.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 330 EURO 1+1 - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Unirii - Zepter - Nerva Traian - O. Goga, garsoniera moderna, bloc mixt, et 4/8, 44 mp, mobilata si utilata LUX, dressing spatios, canapea extensibila, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, UM, masina spalat, aragaz, hota, combina frigorifica, bucatarie mare patrata, libera, apropiere metrou, ratb, Mall, piata, parc.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO 350 euro chirie + 500 euro garantie - Bucuresti , UNIRII
Unirii - Nerva Traian, Garsoniera moderna, bloc mixt, etaj 7/9, 45 mp, mobilata si utilata modern,toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, utilata cu masina de spalat,LCD, aer conditionat, aragaz, frigider, contract AF, vecinatati: Nerva Traian

[+]  Confort Casa Tineretului(A)

04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 300 EURO - Bucuresti , MIRCEA VODA
Garsoniera moderna, et1/8, 44 mp,bloc mixt, stradal, constructie 1996, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, um, AC, mobilata modern si utilata complet , canapea extensibila Ikea, dressing spatios, aragaz, combina frigorifica ,masina spalat, Tv, apropiere metrou la 1 min, ratb, Mall, scoala, libera! Cheia in agentie!

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO 1+1 - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Nerva Traian - Timpuri Noi, Vitan Mall, garsoniera moderna, et 2/8, renovata complet, totul nou, mobilata modern, finisaje lux, 45 mp, canapea extensibila, dressing spatios pe hol, utilata complet, cuptor+plita+hota, combina frigorifica, LCD, masina spalat, balcon inchis, contorizata, parcare, mertrou/ratb.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
Exclusivitate
Inchirieri Garsoniere
Pret: 380 EURO 1+1 - Bucuresti , PIATA VICTORIEI
Pta Victoriei - Banu Manta, Titulescu, metrou Victoriei 4-5 minute, garsoniera mobilata utilata modern, bloc construit in 2008,prima inchiriere, Garsoniera are 48 mputili, balcon/terasa deschisa, etajul 1 din 5, centrala termica proprie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, parchet, aer conditionat, pat dublu, dressing, masina spalat, combina frigorifcia, cuptor, plita, hota, in fata blocului este o parcare publica si un parculet de joaca pentru copii.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 400 EURO - Bucuresti , PIATA ALBA IULIA
Complex New Town - Alba Iulia - Baba Novac, studio de LUX, et 1/10, centrala proprie, suprafata 60 mp, an 2009, finisaje moderne, mobilata si utilata complet modern, canapea extensibila, gresie, faianta, parchet, Um, AC, termopan, masina spalat vase/rufe, cuptor+plita+hota, LCD, combina frigorifica, terasa spatioasa,libera, posibilitate loc parcare, apropiere metrou la 1 minut, ratb, parc.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , MIHAI BRAVU
Tineretului - ComplexAsmita Gardens, garsoniera LUX, Mobilata si Utilata Complet,Dressing spatios, finisaje de calitate,Aer Conditionat,Loc de parcare subteran Etaj 13/25,Electrocasnice incorporate, masina spalat, aragaz, hta, combina frigorifica,Loc de joaca pentru copii. Supermarket in incinta si sala de fitness si spa, la 5 minute de statie de metrou Mihai Bravu,Mall Sun Plaza,Parcul Tineretului.Paza 24h

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , MIRCEA VODA
bloc mixt , stradal, Mircea Voda, etaj 8, vedere fata, apropiere metrou la 3 minute, mobilata si utilata recent, totul nou, pat dublu, decomandata, finisaje calitate, aragaz, hota, frigider,masina spalat, termopan, balcon inchis, gresie, parchet,aer conditionat, contorizata, libera, prima inchiriere.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 380 EURO - Bucuresti , DRISTOR
Vitan Mall - Dristor - Mihai Bravu,langa Kaufland, etaj 8/12 , bloc 2015, centrala proprie,43 mp, totul nou, la prima inchiriere, mobilata si utilata LUX, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, AC, um,2 lifturi,TV, masina de spalat, plita pe gaz, frigider, dressing, bucatarie mobilata Ikea, pat, canapea extensibila,la 5 Minute pana la metrou, zona linistita, libera.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 280 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Unirii - Nerva Traian - Mircea Voda - Camera de Comert, metrou Timpuri Noi sau Unirii la 3-4 minute, garsoniera mobilata si utilata complet, p/8, bloc mixt stradal, canapea noua extensibila Ikea 160x200( pentru 2 persoane), pat de 1 persoana(se scoate din gars la cererea clientului), decomandata, toate imbunatatirile, termopan, gresie, faianta, masina spalat, combina frigorifica, aragaz, vedere pe fata, contorizata, intretinere mica, libera, apropiere metrou, ratb, mall, parc, scoala, gradinita 81.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
Exclusivitate
Inchirieri Garsoniere
Pret: 245 EURO 1+1 - Bucuresti , VATRA LUMINOASA
Vatra Luminoasa - Iancului, et 7/10, 35 mp,garsoniera mobilata si utilata modernIkea, bucatarie inchisa, hol spatios, canapea extensibila, dulap, comoda spatioasa, Tv, masina spalat rufe, frigider, aragaz, toate imbunatatirile , renovata recent, parchet masiv, termopan, aer conditionat, usa metalica,libera, se poate viziona oricand, acces facil metrou, ratb, parc, scoala, gradinita.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
04.04.2020
Inchirieri Garsoniere
Pret: 400 EURO - Bucuresti , PARCUL CAROL
Parc Carol - Garsoniera in ansamblu rezidenţial nou, Bucatarie: Mobilata siUtilata,living modern, totul nou, prima inchiriere, 2018, finisaje premium, etaj 6/8, 43 mp, Electrocasnice noi : combina frigorifica, Aragaz, Cuptor,LCD, Interfon, Lift, centrala proprie, aer conditionat, cablu tv/internet Wi-Fi, intretinere mica,Apometre,contorizata, contract inregistrat Anaf.

[-]  Confort Casa Tineretului(A)
Telefon: -
Agent: Elena Stefanescu
Telefon: 0752.010.041;031.420.69.37
2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 54   >Adauga anunt cu harta si video

Reclama

Asociatia Brokerilor Imobiliari Partener oficial ABI

Aviziero