Cautare avansata

 

Pret ordonare-anunturi-pret ordonare-anunturi-pret
Rezultatele cautarii: 1160

2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 58   >
24.05.2019
Oferta garantata
Inchirieri Garsoniere
Pret: 260 EURO - Bucuresti , STR SIBIU
pozitionat stradal in apropierea mijlocelor de transport si utilitatilor, amenajat integral cu termopan, parchet, gresie, fainta, si interior schibate, mobilata si utilata modern, disponibila 1 octombrie, contract ANAF inclus.

[-]  Complet Servicii Imobiliare(A)
Telefon: 0721376420, 0744682007
Agent: Ofelia Curcan
Telefon: 0744682007
06.05.2019
Oferta garantata
Inchirieri Garsoniere
Pret: 300 EURO - Bucuresti , PIATA MUNCII
Buna ziua . Va invitam la vizionarea unei garsoniere langa bulevardul Decebal Piata Muncii, modern mobilata si utilata, balcon inchis. MOBILAT MODERN, VEDERE MIXTA, DECOMANDAT, MERITA VAZUT, LIBER,

[+]  Info Class(A)
06.05.2019
Oferta garantata
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , PIATA MUNCII
AGENTIA NOASTRA VA PROPUNE PENTRU VIZIONARE O GARSONIERA, modern renovata pentru tineri dinamici. Este la doar un minut de lifestyle-ul capitalei si forfota cafenelelor de pe Decebal. Situat in spatele bulevardului zgomotos, ai liniste in cladire si spatiu verde in fata acesteia. Cladirea este de 4 etaje, linistita. Aflat la etajul 3, ofera o vizibilitate spre zona verde a parculetului. Vecinii sunt linistiti. Interiorul este proaspat renovat. Te asteapta sa te muti si iti ofera caldura caminului. Baia si bucataria mobilate si utilate cu masina de spalat, frigider, aragaz. Doar sa-ti muti lucrurile personale

[+]  Info Class(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Nerva Traian - Unirii - metrou Timpuri Noi, garsoniera moderna, et 2/8, mobilata si utilata complet, Lux, 45mp, open space, finsiaje superioare, parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopane, apometre, aer conditionat, combina frigorifica, masina de spalat, plita+cuptor, Lcd, cablu, internet, libera, apropiere metrou, ratb, parc, piata, Mall.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 375 EURO - Bucuresti , MIRCEA VODA
Nerva Traian - Metrou la 5 min, et 3/8, 45 mp, garsoniera mobilata si utilata modern finisaje calitate, dressing, canapea extensibila, masina spalat,combina frigorifica, cuptor, plita, hota, LCD, balcon spatios, libera.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO 1+1 - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Nerva Traian - Timpuri Noi, Vitan Mall, garsoniera moderna, et 2/8, renovata complet, totul nou, mobilata modern, finisaje lux, 45 mp, canapea extensibila, dressing spatios pe hol, utilata complet, cuptor+plita+hota, combina frigorifica, LCD, masina spalat, balcon inchis, contorizata, parcare, mertrou/ratb.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , MIRCEA VODA
bloc mixt , stradal, Mircea Voda, etaj 8, vedere fata, apropiere metrou la 3 minute, mobilata si utilata recent, totul nou, pat dublu, decomandata, finisaje calitate, aragaz, hota, frigider,masina spalat, termopan, balcon inchis, gresie, parchet,aer conditionat, contorizata, libera, prima inchiriere.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 380 EURO - Bucuresti , CALARASILOR
Inchiriez garsoniera, 45mp, bloc 2015, totul nou, prima inchiriere , loc parcare subterana zona centrala, et 3/ 4, lift, complet mobilata si utilata modern, finisaje moderne,parchet natural lemn,centrala proprie , 2xLCD, masina spalat, combina frigorifica, cuptor electric, plita gaz, hota, pat+canapea extensibila, fotoliu, sifonier, 2 terase, una dintre ele are si mobilier, loc de parcare privat subteran inclus, intretinere mica, libera.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 380 EURO - Bucuresti , DRISTOR
Vitan Mall - Dristor - Mihai Bravu,langa Kaufland, etaj 8/12 , bloc 2015, centrala proprie,43 mp, totul nou, la prima inchiriere, mobilata si utilata LUX, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, AC, um,2 lifturi,TV, masina de spalat, plita pe gaz, frigider, dressing, bucatarie mobilata Ikea, pat, canapea extensibila,la 5 Minute pana la metrou, zona linistita, libera.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
Exclusivitate
Inchirieri Garsoniere
Pret: 320 EURO 1+1 - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Mircea Voda - Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, Camera de Comert,garsoniera mobilata utilata modern, 43 mp, et 6/8, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, Um, canapea extensibila, TV, masina spalat, combina frigorifica, aragaz, hota, cuptor microunde, libera, acces facil metrou, ratb, scoala, gradinita, Mega Image. Cheia in agentie! Se poate viziona oricand!

[+]  Confort Casa Tineretului(A)

24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Nerva Traian - Mircea Voda, 1 minut metrou Timpuri Noi, garsoniera moderna, bloc mixt, stradal, et 3/8,mobilata si utilata modern, pat dublu, canapea piele, dressing spatios, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, UM, masina spalat rufe, combina frigorifica, tv, aragaz, hota, contorizata, libera, la 1 minut de metrou, ratb, Mall.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 350 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Unirii - DoubleTree - Nerva Traian - Octavian Goga, garsoniera mobilata si utialata LUX, et 2/8, 45 mp, renovata 2017, totul nou, prima inchiriere, CONTRACT INREGISTRAT ADMINISTRATIA FINANCIARA, finisaje moderne, gresie, faianta, pacrhet, termopan, usa metalica, balcon inchis, canapea extensibila, dressing spatios, LCD, masina spalat, frigider, cuptor, plita, hota, masa + 4 scaune, LIBERA, acces facil metrou, ratb, tramvai

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 310 EURO - Bucuresti , PIATA MUNCII
Calea Clarasilor - Decebal - metrou Muncii, garsoniera moderna, bloc mixt, decomandata, mobilata si utilata complet, et 4/8, 43 mp, bloc reabilitat termic, finisaje moderne,gresie, faianta, parchet, termopan, AC, UM, masina spalat, combina frig, aragaz, hota, balcon, libera, contorizata, metrou la 4-5 minMUncii, Iancului, Mihai Bravu.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 120.000 EURO - Bucuresti , MIRCEA VODA
Splaiul Unirii - Mircea Voda - Timpuri Noi, apartament 3 camere, bloc monolit, bloc stradal, an 1995, decomandat, etaj 7/8, 2 gr sanitare, balcon spatios inchis cu termopan si izolat, se vinde mobilat si utilat complet, bucatarie inchisa, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, vedere mixta, liber,metrou la 3 min, scoala si gradinita 81, negociabil.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 320 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
bloc stradal, etaj 8, mobilata si utilata modern,renovata recent, libera, finisaje calitate, temropan, gresie, parchet, aer conditionat, masina spalat, aragaz, hota, combina frigorifica. Metrou la 3 minute, Mall

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
Exclusivitate
Inchirieri Garsoniere
Pret: 335 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
garsoniera moderna, contract inregistrat Administratia financiara,et 2/8, 44 mp, mobilata si utilata moderna, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, UM, masina spalat, aragaz, combina frigorifica, hota, AC, LCD, contorizata, bloc curat, zona linistita, apropiere metrou 5 minute, ratb, scoala, Mall, parc.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 300 EURO - Bucuresti , PIATA VICTORIEI
Pta Victoriei - garsoniera, renovata 2018, totul nou, mobilata utilata modern, etaj 3/8, bloc stradal, reabilitat termic, canapea noua extensibila, LCD, aragaz, Hota, frigider, biblioteca, termopan, aer conditionat, parchet, usa metalica, gresie, faianta, libera, intretinere mica, contract inregistrat Anaf, metrou la 3 minute, ratb, Kiseleff, Victorie, Titulescu.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 360 EURO - Bucuresti , VITAN MALL
Unirii - Vitan Mall - Alba Iulia studio mobilat si utilat LUX,bloc nou, centrala proprie, et 5/7, 45 mp, mobilata si utilata LUX,totul nou, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, AC, UM, termopan, masina spalat, cuptor, plita, hota, combina frigorifica, libera, terasa spatioasa,parcare, 1 minut de Mall Vitan, O Goga, Nerva Traian.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 300 EURO 1+1 - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Unirii - Nerva Traian - Marron Cafe, garsoniera moderna, et 6/8, 44 mp,bloc mixt stradal, renovata recent, finisaje calitate, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, vedere spate, pat dublu, dulap spatios, fotoliuIkea, aragaz, combina frigorifica, masina spalat rufe noua, LCD nou, libera, se poate viziona oricand, acces facil metrou, ratb, tramvai, Mega Image.

[+]  Confort Casa Tineretului(A)
24.05.2019
Inchirieri Garsoniere
Pret: 330 EURO - Bucuresti , OBOR
aproape de metrou Stefan cel Mare, o camera, etaj 5 / 10, confort I, in bloc mixt, decomandat, constructie finalizata, 34mp, constr. 1982, supr. utila : 34mp, utilat, mobilat, o baie, o bucatarie, in apropiere de metrou, transport in comun, parc, magazine, mall, piata, unitate sanitara, scoala, gradinita, gara, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, tamplarie termopan, usa metalica, tv, internet, interior proaspat renovat, interior stare buna, masina de spalat rufe, frigider, bucatarie inchisa, bucatarie mobilata, apometre, repartitoare

[-]  Imobiliare Great Estate(A)
Telefon: 0759597798
Agent: Giavela Camelia
Telefon: 0747040632
2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 58   >Adauga anunt cu harta si video

Reclama

Asociatia Brokerilor Imobiliari Partener oficial ABI

Aviziero