Cautare avansata

 

Pret ordonare-anunturi-pret ordonare-anunturi-pret
Rezultatele cautarii: 1441

2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 73   >
19.07.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 70.000 EURO - Bucuresti , 1 MAI (COMPOZITORILOR)
EXCEPTIONAL ! Apartament 3 camere Drumul Taberei - 1 Mai - Sibiu, situat stradal cu orientare spre sud, bloc 1979 decomandat, apartamentul dispune de 2 gr. sanitare, parchet masiv , termopan , liber, scara deosebita..

[-]  Complet Servicii Imobiliare(A)
Telefon: 0721376420, 0744682007
Agent: Dobre Viorica
Telefon: 0721376420
19.07.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 60.000 EURO - Bucuresti , STR SIBIU
apartamentul este proaspat renovat, 2 lifturi, circular, bloc securizat, liber, cadastru, intabulare, certificat energetic. gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica,

[+]  Complet Servicii Imobiliare(A)
10.07.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 79.000 EURO - Bucuresti , CHITILA
Apartament cu 3 camere de vanzare in Pajura situat la 10 minute de metrou Jiului. Apartamentul este semidecomandat, pozitionat la etajul 2 din 3 si a fost renovat total. Este dotat cu centrala termica de apartament, instalatie cupru, calorifere otel, instalatia electrica si cea sanitara inlocuite, geamuri termopan, usa metalica, finisaje placute si bine facute. Bloc construit in 1960. Zona verde in care se gasesc parculete cu locuri de joaca pentru copii, gradinite, crese, scoala generala, liceu, supermarketuri, piata, farmacii, policlinici, mijloace de transport in comun, metrou la 10 min, Hipermarketuri - Kaufland, Penny. Vec - Bucurestii Noi, Jiului, Poligrafiei, Piata Presei si Parcul Herastrau la 3 minute de mers cu masina.

[+]  Hub Imobiliar(A)


10.07.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 83.000 EURO - Bucuresti , PARC BAZILESCU
Apartament cu 3 camere de vanzare in zona Bucurestii Noi - Jiului, la 7 min de metrou Jiului. Apartamentul este pozitionat la etajul 3 in bloc termoizolat, construit in 2012, are finisaje moderne si o suprafata totala de 69 mp cu balcon si se vinde mobilat si utilat complet. Vec - Damaroaia, Gloriei, Chitilei, Pajura, Parcul Bazilescu.

[+]  Hub Imobiliar(A)
04.07.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 79.000 EURO - Bucuresti , PIATA 1 MAI
Apartament cu 3 camere de vanzare pe Bd. Ion Mihalache intre Piata Chibrit si Domenii, in unul din blocurile turn, frumos reabilitate, cu 2 lifturi pe scara, la 3 minute de mers pana la statia de metrou 1 Mai. Apartamentul are o suprafata totala de 60 mp cu balconul de tip logie si este pozitionat la etajul 7 din 10. Ca finisaje si dotari intalnim - gresie, faianta, parchet masiv raschetat si paluxat, usa metalica intrare, geamuri termopan, balcon nchis, aer conditionat. Zona foarte buna ce ofera acces rapid catre DN1 si zona de birouri Pipera prin BD. Expozitiei - DN1 - Aerogarii, Parcul Herastrau la 5 minute, Complex Agronomie la 5 minute. Loc de parcare ADP langa scara blocului! Nu are risc seismic!

[+]  Hub Imobiliar(A)
Exclusivitate
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 76.000 EURO - Bucuresti , CHISINAU
Basarabia, Chisinau, orientare Sud si Est, vedere mixta, 2gr sanitare gresie, faianta, parchet, usa metalica , accept credit, scara curata si civilizata fara restantieri, 2 lifturi, aproape stadion , zona curata . Se poate vinde mobilat sau semimobilat .

[+]  Info Class(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 69.900 EURO - Bucuresti , GORJULUI
Militari Gorjului stradal, apartament 3 camere, cf 1 dec, 67 mp, et 8/10, vedere pe spate, gresie, faianta, termopan, parchet.Imobilul se afla la 2 min de statia de metrou gorjului, in apropiere se afla piata si scoli, Se poate vinde mobilat. Pentru mai multe oferte accesati website ul agentiei www.flanda.ro

[+]  Flanda Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 121.500 EURO - Bucuresti , NERVA TRAIAN
Apartament 3 camere Nerva Traian-Papazoglu, 7 min.metrou Timpuri Noi, bloc 1989-in curs de anvelopare-vedere mixta, 73/70mp, dec, 1/8, renovat total 2001-necesita reigienizare, bucatarie deschisa spre hol, 1 baie cu cada-geam aerisire+WC serviciu cu dus-ventilatie electrica, balcon inchis termopan, 2AC, apometre, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, se vinde la cheie, cadastru/intabulare fara modificari incluse. 121.500E neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 95.000 EURO - Bucuresti , PARCUL CIRCULUI
Apartament 3 camere Stefan cel Mare-Circ, 5 min.metrou, bloc 1961-reabilitat-vedere stradala, 64/58mp, semidec, 1/8, renovat total 2001-necesita reigienizare, mobilat, utilat, bucatarie open cu holul, baie cu cabina dus-ventilatie electrica, 2 balcoane unite cu living si bucutarie, AC, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, se vinde la cheie, cadastru/intabulare cu modificari incluse, liber la vanzare. 95.000E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 76.900 EURO - Bucuresti , 1 MAI (COMPOZITORILOR)
Apartament 3 camere Dr.Taberei-Orizont, 8 min.metrou Politehnica, bloc 1970-vedere laterala, 70mp, semidec, 1/10, renovat total 2007-izolat interior, mobilat, utilat, bucatarie farta usa, baie cu cada-geam aerisire, balcon inchis termopan si unit cu livingul-modificare cu autorizatie, 2AC, apometre, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cad/intab. 76.900Epret fix

[+]  Korema Imobiliare(A)

19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 119.000 EURO - Bucuresti , PIATA RAMNICU SARAT
Apartament 3 camere Baba Novac-Vulcan Judetul, 6 min.metrou Dristor, Bloc 1982-vedere spate, 70/66mp, semidec, 2/8, renovat total 2008-izolat interior; mobilat, utilat, bucataie open cu holul, baie cu cada-ventilatie electrica, balcon inchis termopan, 2AC, apometre, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se vinde la cheie, cadastru/intabulare cu modificari incluse. 119.000E neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 90.000 EURO - Bucuresti , POLITEHNICA
Apartament 3 camere Lujerului-Aleea Baia de Aries, 7 min.metrou Lujerului, bloc 1976-reabilitat exterior-vedere mixta, 65/61mp, semidec, 1/4, centrala termica proprie, renovat total 2014, mobilat, utilat, bucatarie inchisa, baie cu cada-ventilatie electrica, balcon inchis termcom, AC, contor gaze, apometre, gresie, faianta, parchet, termopane, uasa met, boxa subsol. 90.000E pret fix

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 65.000 EURO - Bucuresti , BUCURESTII NOI
Apartament 3 camere Pajura-Presei, 10 min.metrou Jiului, bloc 1964-reabilitat-vedere mixta, 63/59mp, semidec, 2/3, renovat 1995-reigienizat-suporta imbunatatiri, centrala termica proprie, nemobilat, neutilat, bucatarie inchisa, baie cu cada-ventilatie electrica, balcon inchis termopan, AC, contor gaze, apometre, gresie, faianta, parchet, termopane, usa met, cadastru/intabulare, CE-A. 65.000E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 89.000 EURO - Bucuresti , TINERETULUI
Apartament 3 camere Tineretului-Aleea Tohani, 6 min.metrou Tineretului, bloc 1977-vedere parc, 72/62mp, dec, 9/11, nemobilat, utilat, renovat total-nelocuit, bucatarie open spre hol, baie cu cada-geam aerisire, un balcon deschis, AC, apometre, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica Maco, cadastru/intabulare. 89.000E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 160.000 EURO - Bucuresti , DOROBANTI
Apartament 3 camere Dorobanti-Beller, bloc 1983-reabilitat, 72/68, dec, 3/4, renovat total 2017, mobilat, utilat, bucatarie inchisa-Franke, baie cu cada-geam aerisire, balcon inchis termpopan, AC Ariston, apometre, ceramica Delta Studio, parchet Delta Studio, termopane, usa metalica, cadastru/intabulare in lucru, se elibereaza la termen, 1 loc parcare ADP, se vinde cu bucataria utilata/mobilata+dressing incorporat dormitor. 160.000E usor neg.

[+]  Korema Imobiliare(A)
Ia-ti o casa de 160000 € cu o rata de 849 € / luna
Avem cel mai bun credit din piata cu rata mai mica decat la Prima Casa. Asigurari de viata gratuita *
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 88.500 EURO - Bucuresti , BASARABIEI
Apartament 3 camere Bd.Basarabia, 7 min.metrou Muncii/Lucretiu Patrascanu, bloc 1987-vedere mixta-pe colt, 78/68mp, dec, 5/9, renovat total 2015, mobilat, utilat, bucatarie open, o baie cu cabina dus-ventilatie electrica+WC serviciu, 3 balcoane deschise, 2AC, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, se vinde la cheie, cadastru/intabulare, CE-A.88.500E neg.

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 77.900 EURO - Bucuresti , LUCRETIU PATRASCANU
Apartament 3 camere Titan-Ctin Brancusi, 2 min.Parc IOR, 5 min.metrou Titan, bloc 1964-reabilitat-vedere fata, 60mp, semidec, P/4, mobilat, utilat, renovat total 2015-de la sapa-inst.electrice/sanitare noi, usi in terioare, bucatarie inchisa, baie cu cada-ventilatie electrica, balcon tip loggie unit cu bucataria, AC, contotizat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, uscatorie pe etaj, se vinde la cheie, cadastru/intabulare, liber la vanzare. 77.900E neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 75.900 EURO - Bucuresti , COLENTINA RAU
Apartament 3 camere Colentina/Plumbuita, bloc 1977-vedere stradala, 75/69mp, dec, 3/10, renovat total 2019, bucatarie inchisa, o baie cu cabina dus-geam aerisire, balcon inchis termopan si un balcon inchis cornier, AC, apometre, contor gaze pt centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadastru/intabulare. 75.900E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 80.000 EURO - Bucuresti , DOMENII
Apartament 2 camere Ion Mihalache-Domenii, bloc mixt 1969-reabilitat-vedere stradala, 64/56mp, semidec, 5/6, centrala bloc, rezugravit 2017, semi-mobilat, utilat, bucatarie inchisa, baie cu aerisire directa, 2 balcoane inchise termopan, TV, cablu TV/NET, AC, contorizat, gresie, faianta, paerchet masiv, termopane, usa metalica, loc parcare ADP, cadastru/intabulare, se vinde la cheie. 80.000E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
19.07.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 84.000 EURO - Bucuresti , MOSILOR
Apartament 2 camere Calea Mosilor, 3 min.metrou Obor, bloc 1982-reabilitat-vedere laterala, 60/55mp, dec, 5/8, necesita imbunatatiri, nemobilat, neutilat, bucatarie open cu holul, baie cu cada-geam aerisire, balcon inchis termopan, AC, contorizat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, cadastru/intabulare. 84.000E usor neg.

[-]  Korema Imobiliare(A)
Telefon: 0756651048, 0769747614
Agent: Cornelius
2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 73   >Adauga anunt cu harta si video

Reclama

Asociatia Brokerilor Imobiliari Partener oficial ABI

Aviziero