Cautare avansata

 

Pret ordonare-anunturi-pret ordonare-anunturi-pret
Rezultatele cautarii: 755

2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 38   >
16.06.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 79.999 EURO negociabil - Bucuresti , BABA NOVAC
BABA NOVAC-Vedere Parc CUZA, vand ap.3 camere, 2 grupuri sanitare, confort 1, lift nou, aer conditionat, termopan, parchet, BLOC REABILITAT TERMIC, acces metrou intre 8-10 minute

[-]  Dinamic Service 95(A)
Telefon: 0728868749
Agent: Nicola George
Telefon: 0744636660
16.06.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 60.000 EURO - Bucuresti , STR SIBIU
apartamentul este proaspat renovat, 2 lifturi, circular, bloc securizat, liber, cadastru, intabulare, certificat energetic. gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica,

[+]  Complet Servicii Imobiliare(A)
31.05.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 79.000 EURO - Bucuresti , CHITILA
Apartament cu 3 camere de vanzare in Pajura situat la 10 minute de metrou Jiului. Apartamentul este semidecomandat, pozitionat la etajul 2 din 3 si a fost renovat total. Este dotat cu centrala termica de apartament, instalatie cupru, calorifere otel, instalatia electrica si cea sanitara inlocuite, geamuri termopan, usa metalica, finisaje placute si bine facute. Bloc construit in 1960. Zona verde in care se gasesc parculete cu locuri de joaca pentru copii, gradinite, crese, scoala generala, liceu, supermarketuri, piata, farmacii, policlinici, mijloace de transport in comun, metrou la 10 min, Hipermarketuri - Kaufland, Penny. Vec - Bucurestii Noi, Jiului, Poligrafiei, Piata Presei si Parcul Herastrau la 3 minute de mers cu masina.

[+]  Hub Imobiliar(A)


31.05.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 120.000 EURO - Bucuresti , PIATA 1 MAI
Apartament cu 3 camere semidecomandat de vanzare pe Bd Ion Mihalache, la 5 minute de mers pana la statia de metrou 1 Mai. Este compartimentat in sufragerie, 2 dormitoare, 1 baie, 1 bucatarie, 1 balcon, insumand o suprafata totala utila de 74 mp, este pozitionat la etajul 9 din 10 in bloc termoizolat si a fost renovat: instalatia electrica si cea sanitara. Se vinde mobilat si utilat complet. In imediata apropiere sunt Banci, Piata, Farmacii, Mega Image, la 10 minute de mers pe jos. Poate fi achizitionat prin credit bancar!

[+]  Hub Imobiliar(A)
31.05.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 79.000 EURO - Bucuresti , PIATA 1 MAI
Apartament cu 3 camere de vanzare pe Bd. Ion Mihalache intre Piata Chibrit si Domenii, in unul din blocurile turn, frumos reabilitate, cu 2 lifturi pe scara, la 3 minute de mers pana la statia de metrou 1 Mai. Apartamentul are o suprafata totala de 60 mp cu balconul de tip logie si este pozitionat la etajul 7 din 10. Ca finisaje si dotari intalnim - gresie, faianta, parchet masiv raschetat si paluxat, usa metalica intrare, geamuri termopan, balcon nchis, aer conditionat. Zona foarte buna ce ofera acces rapid catre DN1 si zona de birouri Pipera prin BD. Expozitiei - DN1 - Aerogarii, Parcul Herastrau la 5 minute, Complex Agronomie la 5 minute. Loc de parcare ADP langa scara blocului! Nu are risc seismic!

[+]  Hub Imobiliar(A)
27.05.2019
Oferta garantata
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 103.000 EURO - Bucuresti , TITULESCU
Apartament cu 3 camere de vanzare in zona Titulescu - Basarab la 3 minute de metrou statia Basarab. Apartamentul are suprafata utila de 70 mp cu balcon, este decomandat in totalitate, pozitionat la etajul 4 din 10, a fost renovat recent, nelocuit, geam la baie. Bloc reabilitat, construit in anul 1976, fara probleme seismice, construit pe cadre de beton armat. Vec - Banu Manta, Piata Victoriei, Calea Grivitei, Gara de Nord.

[+]  Hub Imobiliar(A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 80.000 EURO - Bucuresti , DOMENII
Apartament 2 camere Ion Mihalache-Domenii, bloc mixt 1969-reabilitat-vedere stradala, 64/56mp, semidec, 5/6, centrala bloc, rezugravit 2017, semi-mobilat, utilat, bucatarie inchisa, baie cu aerisire directa, 2 balcoane inchise termopan, TV, cablu TV/NET, AC, contorizat, gresie, faianta, paerchet masiv, termopane, usa metalica, loc parcare ADP, cadastru/intabulare, se vinde la cheie. 80.000E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 105.000 EURO - Bucuresti , DELFINULUI
Apartament 3 camere Pantelimon-Delfinului, bloc 1977-reabilitat-vedere stradala, 90mp, dec, 9/10, renovat total 2014-cu autorizatie, mobilat, utilat, bucatarie open cu livingul, o baie cu cada/dus-ventilatie electrica, 2 balcoane unite cu ap, AC, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, se vinde la cheie, cadastru/intabulare cu modificari incluse, CE-B. 105.000E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 77.900 EURO - Bucuresti , LUCRETIU PATRASCANU
Apartament 3 camere Titan-Ctin Brancusi, 2 min.Parc IOR, 5 min.metrou Titan, bloc 1964-reabilitat-vedere fata, 60mp, semidec, P/4, mobilat, utilat, renovat total 2015-de la sapa-inst.electrice/sanitare noi, usi in terioare, bucatarie inchisa, baie cu cada-ventilatie electrica, balcon tip loggie unit cu bucataria, AC, contotizat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, uscatorie pe etaj, se vinde la cheie, cadastru/intabulare, liber la vanzare. 77.900E neg

[+]  Korema Imobiliare(A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 75.900 EURO - Bucuresti , COLENTINA RAU
Apartament 3 camere Colentina/Plumbuita, bloc 1977-vedere stradala, 75/69mp, dec, 3/10, renovat total 2019, bucatarie inchisa, o baie cu cabina dus-geam aerisire, balcon inchis termopan si un balcon inchis cornier, AC, apometre, contor gaze pt centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadastru/intabulare. 75.900E usor neg

[+]  Korema Imobiliare(A)

16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 85.000 EURO - Bucuresti , NICOLAE GRIGORESCU (Titan)
Apartament 3 camere Titan-Parc Titanii, 6 min.metrou Titan, bloc 1968-reabilitat-vedere mixta, 69/57mp, semidec, 2/4, renovat total, mobilat, utilat, bucatarie inchisa, baie cu cada-geam aerisire+ WC serviciu, balcon inchis termopan, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadastru/intabulare.85.000E pret fix

[+]  Korema Imobiliare(A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 60.000 EURO - Bucuresti , BD TIMISOARA
Drumul Taberei - Timisoara, etaj 5/10, bloc 1976, decomandat, zugravit 2017, gresie + faianta + parchet de 4 ani, termopan peste tot, balcon deschis foarte mare (pe toate cele 3 camere ), usa metalica, instalatie electrica noua pe cupru, acte la zi.

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 61.400 EURO - Bucuresti , PIATA CHIBRIT
Grivita - zona Chibrit, etaj 6/7, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri, acte la zi.

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 85.000 EURO - Bucuresti , TITAN
TITAN / PARC IOR / LUNCA BRADULUI ETAJ 3/4 BLOCURILE TIP H , APARTAMENT 3 CAMERE , SUPRAFATA 65 MP , 2 GRUPURI SANITARE , GEAM LA BAIE , CENTRALA PROPRIE , BALCON INCHIS IN TERMOPAN , CHIAR LANGA LACUL IOR , GRESIE . FAIANTA, PARCHET MASIV , USA METALICA , AER CONDITIONAT , TOATE ACTELE PREGATITE PENTRU VANZARE INCLUSIV CERTIFICAT ENERGETIC , SE ACCEPTA CREDIT , LIBER .

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 85.000 EURO - Bucuresti , TITAN
TITAN PARC IOR /SE INTRA DIN CAMIL RESSU, APARTAMENT 3 CAMERE ETAJUL 4/10 , SUPRAFATA 70 MP , GRESIE, FAIANTA, PARCHET , TERMOPAN , USA METALICA, GEAM LA BAIE, BUCATARIE MARE PATRATA DE 10 MP, VEDERE PARC IOR, TOATE ACTELE OK , SE ACCEPTA CREDIT ,

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
Ia-ti o casa de 85000 € cu o rata de 451 € / luna
Avem cel mai bun credit din piata cu rata mai mica decat la Prima Casa. Asigurari de viata gratuita *
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 159.000 EURO - Bucuresti , MAIOR CORAVU
10 MINUTE PARC MAIOR CORAVU APARTAMENT INSORIT 3 CAMERE DECOMANDAT 110 MP CU 2 GRUPURI SANITARE ( AMBELE CU GEAM ) ETAJ 4 / 10 BLOC DEOSEBIT CU 2 LIFTURI. RENOVAREA RECENTA CU MATERIALE DE CEA MAI BUNA CALITATE INCLUDE G + F + T + P + A / C + INSTALATII NOI + USI NOI. SE VINDE COMPLET MOBILAT SI UTILAT MODERN. EXISTA INTABULARE SI ACCEPT CREDIT. ZONA VERDE SI LINISTITA AFLATA SEMI CENTRAL APROAPE BD BASARABIA PIATA MUNCII BD DECEBAL CAL CALARASILOR MIHAI BRAVU METROU IANCULUI FERDINAND OBOR MOSILOR STEFAN CEL MARE COLENTINA DNA GHICA PANTELIMON MEGA MALL - OFERTA E 71

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 66.000 EURO - Bucuresti , OBOR
10 MINUTE KAUFLAND METROU OBOR APARTAMENT LIBER 3 CAMERE CF.1 CU BALCONUL SI BUCATARIA NEMODIFICATE. EXISTA T + UM INTABULARE SI ACCEPT CREDIT. ZONA AFLATA SEMI CENTRAL APROAPE DE MIHAI BRAVU MOSILOR STEFAN CEL MARE PARC CIRC TEI DNA GHICA FUNDENI MORARILOR DELFINULUI MEGA MALL PANTELIMON IANCULUI FERDINAND DIMITROV - OFERTA E 80

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 58.000 EURO - Bucuresti , IANCULUI
1 MIN METROU PIATA IANCULUI APARTAMENT 3 CAMERE CF.1 CU BALCONUL SI BUCATARIA NEMODIFICATE ETAJ 6 / 8 PE MIJLOC DE BLOC REABILITAT. EXISTA GEAM LA BAIE G + F + T + P INTABULARE SI ACCEPT CREDIT. ZONA AFLATA SEMI CENTRAL APROAPE DE BD FERDINAND OBOR MOSILOR STEFAN CEL MARE COLENTINA TEI DNA GHICA DELFINULUI MEGA MALL PANTELIMON PARC MAIOR CORAVU VATRA LUMINOASA MIHAI BRAVU DIMITROV - OFERTA E 83

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 58.000 EURO - Bucuresti , BRANCOVEANU
BRACOVEANU- HUEDIN, APARTAMENT 3 CAMERE, DECOMANDAT, SUPRAFATA 72 MP, SITUAT LA ETAJUL 10/10, IMBUNATATIRI, TERMOPAN, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, USA METALICA, 2 APARATE DE AER CONDITIONAT, TERASA REFACUTA, SE ACCEPTA ORICE TIP DE CREDIT. ACCES FACIL CATRE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN.

[+]  1 Dolhaschi Impex (A)
16.06.2019
Vanzari Apartamente 3 camere
Pret: 64.000 EURO - Bucuresti , BRANCOVEANU
PIATA COVASNA, APARTAMENT 3 CAMERE, SEMIDECOMANDAT, SITUAT LA ETAJUL 1 INTR UN IMOBIL DE 4 ETAJE, SUPRAFATA 62 MP, DISPUNE DOAR DE TERMOPAN SI USA METALICA, BLOC CONSTRUIT IN 1970, ACTE LA ZI, DISPONIBIL IMEDIAT, SE ACCEPTA ORICE TIP DE CREDIT. ACCES FACIL CATRE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN.

[-]  1 Dolhaschi Impex (A)
Telefon: 031.4257296
Agent: Anghel Elena
Telefon: 0763631009
2 3 4 5 6 »
  Pagina 1 din 38   >Adauga anunt cu harta si video

Reclama

Asociatia Brokerilor Imobiliari Partener oficial ABI

Aviziero